پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرا شده (9)

ظرفیت: روزانه 250 تن زباله

کارفرما: شهرداری بانه

ظرفیت  :    روزانه 250 تن زباله
شروع بهره برداری :    بهمن ماه 1394
مدت زمان اجرای پروژه:    ده ماه   
کارفرما :     شرکت بازیافت شهرستان فلاورجان

انتقال و اصلاح خط ریجکت كارخانه بازیافت و تولید كود کمپوست شهرداري اصفهان
سال 1388

طراحی واحد بازیافت نایلون و تولید کیسه زباله
کارخانه بازیافت شهرداری اصفهان
سال 1388

ظرفیت  :    روزانه 100 تن کود کمپوست
شروع بهره برداری:    بهمن ماه 1391
مدت زمان اجرای پروژه:    دو ماه   
کارفرما :    سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان

ظرفیت خط  :    روزانه 250 تن زباله
شروع بهره برداری:    بهمن ماه 1391
مدت زمان اجرای پروژه:    دو ماه   
کارفرما :    سازمان حدمات موتوری شهرداری کرمان

ظرفیت خط  :    روزانه 400 تن زباله
شروع بهره برداری:    بهمن ماه 1388
مدت زمان اجرای پروژه:    10 ماه
کارفرما :    سازمان بازیافت شهرداری اصفهان

ظرفیت کارخانه  :    روزانه 1000 تن زباله
تعداد خطوط :        دو خط پردازش
شروع بهره برداری:        تیرماه 1391
مدت زمان اجرای پروژه:    هفت ماه
کارفرما:              پیمانکار شهرداری اهواز شرکت زیبا سازه کهکشان

موقعیت ما

پروانه و گواهینامه ها

اطلاعات تماس

اصفهان ، خیابان جی، ابتدای خیابان خواجه عمید، ساختمان عمران، طبقه دوم، واحد 12 

کد پستی :   33531-81999
تلفن :         32305179-031 
 تلفکس :    32305169-031 
 همراه :      09909414079


   

طراحی سایت توسط NPRZ