اصلاح و راه اندازی واحد تولید کود کمپوست نرم کارخانه بازیافت شهرداری کرمان

ظرفیت  :    روزانه 100 تن کود کمپوست
شروع بهره برداری:    بهمن ماه 1391
مدت زمان اجرای پروژه:    دو ماه   
کارفرما :    سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان

موقعیت ما

پروانه و گواهینامه ها

اطلاعات تماس

اصفهان ، خیابان جی، ابتدای خیابان خواجه عمید، ساختمان عمران، طبقه دوم، واحد 12 

کد پستی :   33531-81999
تلفن :         32305179-031 
 تلفکس :    32305169-031 
 همراه :      09909414079


   

طراحی سایت توسط NPRZ