راهبری و بهره برداری از خطوط سورتینگ (پردازش) پسماند شهری شیراز

کارفرما: شهرداری شیراز

پیمانکار: شرکت بسیط تحقیق آسیا

موقعیت ما

پروانه و گواهینامه ها

اطلاعات تماس

اصفهان ، خیابان جی، ابتدای خیابان خواجه عمید، ساختمان عمران، طبقه دوم، واحد 12 

کد پستی :   33531-81999
تلفن :         32305179-031 
 تلفکس :    32305169-031 
 همراه :      09909414079


   

طراحی سایت توسط NPRZ