طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی خط پردازش و تفکیک کارخانه بازیافت شهرداری قم

کارفرما:                                        شهرداری قم ظرفیت :                                      روزانه 300 تن زباله شهری شروع بهره برداری:                         مرداد ماه 1398

اصلاح، بازسازی و راه اندازی خطوط پردازش و تفکیک کارخانه بازیافت شهرداری مشهد

کارفرما:                                      سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد ظرفیت :                                      روزانه 1000 تن زباله شهری شروع بهره برداری:                         آذر ماه 1398

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید کود کمپوست کارخانه بازیافت زباله شهرستان فلاورجان

 کارفرما:                                         شرکت بازیافت و مدیریت پسماند شهرستان فلاورجان   ظرفیت :                                        روزانه 12 تن کود کمپوست شروع بهره برداری:                          آذر ماه 1398

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط دوم تفکیک صنعتی پسماندهای شهری کارخانه بازیافت شهرداری شیراز (قراردادEPC)

کارفرما : شهرداری شیراز ظرفیت : روزانه 250 تن زباله شروع بهره برداری : مهر ماه 1395

بازسازی و راه اندازی خط تفکیک و پردازش 250 تنی کارخانه بازیافت شهرداری کرمان

کارفرما : شهرداری کرمان ظرفیت خط : روزانه 250 تن زباله شروع بهره برداری: بهمن ماه 1391

اصلاح و راه اندازی واحد تولید کود کمپوست نرم کارخانه بازیافت شهرداری کرمان

کارفرما : شهرداری کرمان ظرفیت : روزانه 100 تن کود کمپوست شروع بهره برداری: بهمن ماه 1391
  • 1
  • 2