طراحی و احداث کارخانه بازیافت و تفکیک زباله شهری شهرداری اهواز

کارفرما: شهرداری اهواز ظرفیت کارخانه : روزانه 1000 تن زباله تعداد خطوط : دو خط پردازش شروع بهره برداری: تیرماه 1391

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط دوم تفکیک صنعتی پسماندهای شهری کارخانه بازیافت شهرداری شیراز (قراردادEPC)

کارفرما : شهرداری شیراز ظرفیت : روزانه 250 تن زباله شروع بهره برداری : مهر ماه 1395

اصلاح ، بازسازی و راه اندازی خطوط پردازش و تفکیک کارخانه بازیافت زباله شهرداری مشهد

کارفرما: سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد ظرفیت : روزانه 1000 تن زباله شهری شروع بهره برداری: آذرماه 1398

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی خط پردازش و تفکیک کارخانه بازیافت زباله شهرداری قم

کارفرما: شهرداری قم ظرفیت : روزانه 300 تن زباله شهری شروع بهره برداری: مرداد ماه 1398

بازسازی و راه اندازی خط تفکیک و پردازش 250 تنی کارخانه بازیافت شهرداری کرمان

کارفرما :                                                      شهرداری کرمان ظرفیت خط  :                                              روزانه 250 تن زباله شروع بهره برداری:                                    بهمن ماه 1391

طراحی و احداث کارخانه بازیافت و تفکیک زباله شهری شهرداری بانه

کارفرما :                                                             شهرداری بانه ظرفیت  :                                                             روزانه 250 تن زباله شروع بهره برداری :                                           شهریور ماه 1395

طراحی و احداث کارخانه بازیافت پسماندهای شهری شهرستان فلاورجان

کارفرما : شرکت بازیافت شهرستان فلاورجان ظرفیت : روزانه 250 تن زباله شروع بهره برداری : بهمن ماه 1394