بازدید وزیر محترم کشور  جناب آقای احمد وحیدی از غرفه شرکت بسیط تحقیق آسیا در چهارمین روز برگزاری سومین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، تجهیزات و ماشین‌آلات وابسته .